Archebu Cwrs

Polisi Prosesu Teg GDPR

Drwy gwblhau’r ffurflen archebu hon rydych yn rhoi hawl i Heddlu Dyfed-Powys brosesu eich gwybodaeth drwy’r System Archebu Arlein ‘Fastform’ a ddarperir gan Clarity Information Solutions Cyf, at ddibenion archebu lle i chi ar Gwrs Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru [NDORS] a hynny gan i chi gyflawni trosedd traffig yn groes i ddeddfwriaeth traffig y ffordd.

Nodwch eich manylion isod i gychwyn y broses archebu.


Cysylltwch â Ni er mwyn archebu lle ar gwrs Cymraeg y canlynol: Cwrs Ymwybyddiaeth Traffyrdd, Beth Sy’n Ein Gyrru Ni?, RIDE a Gyrru’n Ddiogel ac Ystyriol.
Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. cyfieithydd, gofynion penodol mewn perthynas ag anabledd, cyfleusterau ar gyfer bwydo o’r fron neu unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eich presenoldeb ar y cwrs, Cysylltwch â Ni cyn archebu os gwelwch chi’n dda.

Trwydded Brydeinig Enghreifftiol: GARDN605109C99LY

 
NODER: Byddwch ond yn medru cael mynediad i’r safle ac archebu cwrs os ydych wedi’ch cyfeirio gan wasanaeth heddlu.

Rydych yn gymwys i gael mwy nag un math o gwrs . Rhaid i archebu ar wahân yn cael ei wneud ar gyfer pob un.

Dewiswch y math cwrs ar gyfer archebu gyntaf::