Cysylltwch â Ni

Ar gyfer pob ymholiad neu er mwyn archebu lle ar gwrs dros y ffôn, cysylltwch â ni.


Ffôn:
01267 226479 rhwng 9.00y.b. a 12.30y.p.

Cyfeiriad:
Heddlu Dyfed Powys
Blwch Post 99
Llangynnwr
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF
E-bost:
CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk